a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

feekay har kay naam bin saad.   html   pdf
footo aaNdaa bharam kaa maneh bha-i-o pargaas.   html   pdf
furmaan tayraa sirai oopar fir na karat beechaar.   html   pdf