a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

raag ayk sang panch barangan.   html   pdf
raag maalaa.   html   pdf
raa-isaa pi-aaray kaa raa-isaa jit sadaa sukh ho-ee.   html   pdf
raaj jog takhat dee-an gur raamdaas.   html   pdf
raaj leelaa tayrai naam banaa-ee.   html   pdf
raaj milak joban garih sobhaa roopvant jo-aanee.   html   pdf
raaj na chaaha-o mukat na chaaha-o man pareet charan kamlaaray.   html   pdf
raajaa raam japat ko ko na tari-o.   html   pdf
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.   html   pdf
raajan ka-un tumaarai aavai.   html   pdf
raajan meh raajaa urjhaa-i-o maanan meh abhimaanee.   html   pdf
raajan meh tooN raajaa kahee-ahi bhooman meh bhoomaa.   html   pdf
raakh layho ham tay bigree.   html   pdf
raakh lee-aa gur poorai aap.   html   pdf
raakh pitaa parabh mayray.   html   pdf
raakh sadaa parabh apnai saath.   html   pdf
raakhaa ayk hamaaraa su-aamee.   html   pdf
raakhanhaar samHaar janaa.   html   pdf
raakho apnee saran parabh mohi kirpaa Dhaaray.   html   pdf
raakho raakho kirpaa Dhaar.   html   pdf
raam bhaj raam bhaj janam siraat hai.   html   pdf
raam gobind japaydi-aa ho-aa mukh pavitar.   html   pdf
raam gur mohan mohi man la-ee-aa.   html   pdf
raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.   html   pdf
raam ham satgur laalay kaaNdhay.   html   pdf
raam ha-o ki-aa jaanaa ki-aa bhaavai.   html   pdf
raam japa-o jee-a aisay aisay.   html   pdf
raam mo ka-o har jan kaarai laa-ee-ai.   html   pdf
raam mo ka-o har jan mayl man bhaavai.   html   pdf
raam mo ka-o har jan mayl pi-aaray.   html   pdf
raam naam dulabh hai bhaa-ee.   html   pdf
raam naam gun gaa-ay lay meetaa har simrat tayree laaj rahai.   html   pdf
raam naam ka-o namaskaar.   html   pdf
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.   html   pdf
raam naam ratan koth-rhee garh mandar ayk lukaanee.   html   pdf
raam naam sar avar na poojai.   html   pdf
raam naamaa japibo karai.   html   pdf
raam raa-ay hohi baid banvaaree.   html   pdf
raam raajaa na-o niDh mayrai.   html   pdf
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.   html   pdf
raam raam sang kar bi-uhaar.   html   pdf
raam rang kaday utar na jaa-ay.   html   pdf
raam rang sabh ga-ay paap.   html   pdf
raam ras pee-aa ray.   html   pdf
raam rasaa-in jo jan geeDhay.   html   pdf
raam rasaa-in nit uth peevhu.   html   pdf
raam simar pachhutaahigaa man.   html   pdf
raam simar raam simar ihai tayrai kaaj hai.   html   pdf
raamaa mai saaDhoo charan Dhuveejai.   html   pdf
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   html   pdf
raamdaas guroo jag taaran ka-o gur jot arjun maahi Dharee.   html   pdf
raamdaas sarovar naatay.   html   pdf
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.   html   pdf
rachnaa saach banee.   html   pdf
rahan na paavahi sur nar dayvaa.   html   pdf
rain babeehaa boli-o mayree maa-ee.   html   pdf
rain dinas japa-o har naa-o.   html   pdf
rain dinas rahai ik rangaa.   html   pdf
rain ga-ee mat din bhee jaa-ay.   html   pdf
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.   html   pdf
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.   html   pdf
rakhay rakhanhaar aap ubaari-an.   html   pdf
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.   html   pdf
rang maan lai pi-aari-aa jaa joban na-o hulaa.   html   pdf
rang rataa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor.   html   pdf
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.   html   pdf
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.   html   pdf
ras ras raam rasaal salaahaa.   html   pdf
rasak rasak gun gaavah gurmat liv unman naam lagaan.   html   pdf
rasnaa gun gopaal niDh gaa-in.   html   pdf
rasnaa japee-ai ayk naam.   html   pdf
rasnaa japtee toohee toohee.   html   pdf
rasnaa raam ko jas gaa-o.   html   pdf
ratan javayhar laal har naamaa gur kaadh talee dikhlaa-i-aa.   html   pdf
ratan javayhar naam.   html   pdf
ratay isak khudaa-ay rang deedaar kay.   html   pdf
ravan gun gopaal kartay naankaa sach jo-ay.   html   pdf
ray chit chaytas kee na da-yaal damodar bibahi na jaanas ko-ee.   html   pdf
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.   html   pdf
ray jee-a nilaj laaj tohi naahee.   html   pdf
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.   html   pdf
ray man mayray tooN har si-o jor..   html   pdf
ray man ot layho har naamaa.   html   pdf
ray man raam si-o kar pareet.   html   pdf
ray man tayro ko-ay nahee khinch lay-ay jin bhaar.   html   pdf
ray man vatar beejan naa-o.   html   pdf
ray moorhay too hochhai ras laptaa-i-o.   html   pdf
ray moorhHay too ki-o simrat ab naahee.   html   pdf
ray nar ih saachee jee-a Dhaar.   html   pdf
ray nar kaa-ay par garihi jaa-ay.   html   pdf
ray paapee tai kavan kee mat leen.   html   pdf
ree baa-ee baydhee dayn na jaa-ee.   html   pdf
ree kalvaar gavaar moodh mat ulto pavan firaava-o.   html   pdf
rog dokh gur sabad nivaaray   html   pdf
rog ga-i-aa parabh aap gavaa-i-aa.   html   pdf
rojaa Dharai manaavai alhu su-aadat jee-a sanghaarai.   html   pdf
rookho bhojan bhoom sain sakhee pari-a sang sookh bihaat.   html   pdf
roop rang suganDh bhog ti-aag chalay maa-i-aa chhalay kanik kaaminee.   html   pdf
roorho man har rango lorhai.   html   pdf
run jhuno sabad anaahad nit uth gaa-ee-ai santan kai.   html   pdf
rut aa-eelay saras basant maahi.   html   pdf