a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

taa bhee jogee bhayd na lahi-aa.   html   pdf
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.   html   pdf
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.   html   pdf
taap laahi-aa gur sirjanhaar.   html   pdf
taatee vaa-o na lag-ee paarbarahm sarnaa-ee.   html   pdf
tah paavas sinDh Dhoop nahee chhahee-aa tah utpat parla-o naahee.   html   pdf
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi.   html   pdf
tahal kara-o tayray daas kee pag jhaara-o baal.   html   pdf
tai nar ki-aa puraan sun keenaa.   html   pdf
tai saahib kee mai saar na jaanee.   html   pdf
taj aap binsee taap rayn saaDhoo thee-o.   html   pdf
tan chandan mastak paatee.   html   pdf
tan man Dhan arpa-o sabh apnaa.   html   pdf
tan rainee man pun rap kar ha-o paacha-o tat baraatee.   html   pdf
tan santan kaa Dhan santan kaa man santan kaa kee-aa.   html   pdf
ta-o darsan kee kara-o samaa-ay.   html   pdf
ta-o kaaran saahibaa rang ratay.   html   pdf
tap tap luhi luhi haath marora-o.   html   pdf
tarai gun rahat rahai niraaree saaDhik siDh na jaanai.   html   pdf
taripat aaghaa-ay santaa.   html   pdf
tarisnaa bujhai har kai naam.   html   pdf
tarisnaa chalat baho parkaar.   html   pdf
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.   html   pdf
tay saaDhoo har maylhu su-aamee jin japi-aa gat ho-ay hamaaree.   html   pdf
tayraa ayk naam taaray sansaar.   html   pdf
tayraa ayko naam manjeeth-rhaa rataa mayraa cholaa sad rang dholaa.   html   pdf
tayraa bhaanaa toohai manaa-ihi jis no hohi da-i-aalaa.   html   pdf
tayraa bharosaa pi-aaray.   html   pdf
tayraa jan nirat karay gun gaavai.   html   pdf
tayraa jan raam naam rang jaagaa.   html   pdf
tayraa jan raam rasaa-in maataa.   html   pdf
tayraa kee-aa meethaa laagai.   html   pdf
tayraa keetaa jaato naahee maino jog keeto-ee.   html   pdf
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.   html   pdf
tayraa naam karee channaathee-aa jay man ursaa ho-ay.   html   pdf
tayraa naam roorho roop roorho at rang roorho mayro raam-ee-aa.   html   pdf
tayraa sad-rhaa suneejai bhaa-ee jay ko bahai alaa-ay.   html   pdf
tayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.   html   pdf
tayrai kaaj na garihu raaj maal.   html   pdf
tayrai maan har har maan.   html   pdf
tayray darsan vitahu khannee-ai vanjaa tayray naam vitahu kurbaano.   html   pdf
tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.   html   pdf
tayray laalay ki-aa chaturaa-ee.   html   pdf
tayree akath kathaa kathan na jaa-ee.   html   pdf
tayree kudrat toohai jaaneh a-or na doojaa jaanai.   html   pdf
tayree ot pooran gopaalaa.   html   pdf
tayree saran mayray deen da-i-aalaa.   html   pdf
tayree tayk rahaa kal maahi.   html   pdf
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa.   html   pdf
tayri-aa bhagtaa ka-o balihaaraa.   html   pdf
tayro jan har jas sunat umaahi-o.   html   pdf
teenay taap nivaaranhaaraa dukh hantaa sukh raas.   html   pdf
thaadh paa-ee kartaaray.   html   pdf
thaakay nain sarvan sun thaakay thaakee sundar kaa-i-aa.   html   pdf
thaakur aiso naam tumHaaro.   html   pdf
thaakur bintee karan jan aa-i-o.   html   pdf
thaakur gaa-ee-ai aatam rang.   html   pdf
thaakur hamraa sad bolantaa.   html   pdf
thaakur ho-ay aap da-i-aal.   html   pdf
thaakur jaa simraa tooN taahee.   html   pdf
thaakur jee-o tuhaaro parnaa.   html   pdf
thaakur pareetam parabh mayray.   html   pdf
thaakur si-o jaa kee ban aa-ee.   html   pdf
thaakur tujh bin aahi na moraa.   html   pdf
thaakur tujh bin bee-aa na hor.   html   pdf
thaakur tumH sarnaa-ee aa-i-aa.   html   pdf
thaal vich tinn vastoo pa-ee-o sat santokh veechaaro.   html   pdf
thaan pavitaraa maan pavitaraa pavitar sunan kehanhaaray.   html   pdf
thaatee paa-ee har ko naam.   html   pdf
tharhar kampai baalaa jee-o.   html   pdf
thir ghar baishu har jan pi-aaray.   html   pdf
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.   html   pdf
tih jogee ka-o jugat na jaan-o.   html   pdf
tikh boojh ga-ee ga-ee mil saaDh janaa.   html   pdf
tin kartai ik chalat upaa-i-aa.   html   pdf
tinH basant jo har gun gaa-ay.   html   pdf
tirath jaa-o ta ha-o ha-o kartay.   html   pdf
tis basant jis parabh kirpaal.   html   pdf
tis gur ka-o simra-o saas saas.   html   pdf
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.   html   pdf
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.   html   pdf
tis raakho kirpaa Dhaar.   html   pdf
tis saalaahee jis har Dhan raas.   html   pdf
tis too sayv jin too kee-aa.   html   pdf
tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.   html   pdf
too bay-ant ko virlaa jaanai.   html   pdf
too daanaa too abichal toohee too jaat mayree paatee.   html   pdf
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.   html   pdf
too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.   html   pdf
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.   html   pdf
too mayraa pitaa toohai mayraa maataa.   html   pdf
too mayraa tarang ham meen tumaaray.   html   pdf
too mayray meet sakhaa har paraan.   html   pdf
too parabh daataa daan mat pooraa ham thaaray bhaykhaaree jee-o.   html   pdf
too satgur chahu jugee aap aapay parmaysar.   html   pdf
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.   html   pdf
too sun kirat karammaa purab kamaa-i-aa. sir sir sukh sahammaa deh so too bhalaa.   html   pdf
too thaakur tum peh ardaas.   html   pdf
toohai hai vaahu tayree rajaa-ay.   html   pdf
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa bashu mayray man maahee.   html   pdf
tooN jalniDh ham meen tumaaray.   html   pdf
tooN jeevan tooN paraan aDhaaraa.   html   pdf
tooN mayraa baho maan kartay tooN mayraa baho maan.   html   pdf
tooN mayraa kartaa ha-o sayvak tayraa.   html   pdf
tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa.   html   pdf
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.   html   pdf
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.   html   pdf
tooN mayro mayr parbat su-aamee ot gahee mai tayree.   html   pdf
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.   html   pdf
tooN saajan tooN pareetam mayraa.   html   pdf
tooN sabhnee thaa-ee jithai ha-o jaa-ee saachaa sirjanhaar jee-o.   html   pdf
tooN visrahi taaN sabh ko laagoo cheet aavahi taaN sayvaa.   html   pdf
toree na tootai chhoree na chhootai aisee maaDho khinch tanee.   html   pdf
tuDh aagai ardaas hamaaree jee-o pind sabh tayraa.   html   pdf
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.   html   pdf
tuDh sabh kichh maino sa-upi-aa jaa tayraa bandaa.   html   pdf
tujh bin avar naahee mai doojaa tooN mayray man maahee.   html   pdf
tujh bin kavan hamaaraa.   html   pdf
tujh bin kavan reejhaavai tohee.   html   pdf
tum bad daatay day rahay.   html   pdf
tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.   html   pdf
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   html   pdf
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   html   pdf
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.   html   pdf
tum ghar aavhu mayray meet.   html   pdf
tum har saytee raatay santahu.   html   pdf
tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.   html   pdf
tumeh pitaa tum hee fun maataa tumeh meet hit bharaataa.   html   pdf
tumH karahu da-i-aa mayray saa-ee.   html   pdf
tumH miltay mayraa man jee-o tumH milhu da-i-aal.   html   pdf
tumH saach Dhi-aavahu mugaDh manaa.   html   pdf
tumH samrathaa kaaran karan.   html   pdf
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.   html   pdf
tumree ot tumaaree aasaa.   html   pdf