a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

ubrat raajaa raam kee sarnee.   html   pdf
uchrahu raam naam lakh baaree.   html   pdf
udahu na kaagaa kaaray.   html   pdf
udak samund salal kee saakhi-aa nadee tarang samaavhigay.   html   pdf
udam kar har jaapnaa vadbhaagee Dhan khaat.   html   pdf
udam kara-o karaavahu thaakur paykhat saaDhoo sang.   html   pdf
udam karat hovai man nirmal naachai aap nivaaray.   html   pdf
udeenee udeenee udeenee.   html   pdf
ugvai soor gurmukh har boleh sabh rain samHaalih har gaal.   html   pdf
ujal kaihaa chilkanaa ghotim kaalrhee mas.   html   pdf
ukat si-aanap kichhoo na jaanaa.   html   pdf
ulaahano mai kaahoo na dee-o.   html   pdf
ultee ray man ultee ray.   html   pdf
umki-o hee-o milan parabh taa-ee.   html   pdf
un kai sang mohi parabh chit aavai sant parsaad mohi jaagee.   html   pdf
un ka-o khasam keenee thaakhaaray.   html   pdf
upjai nipjai nipaj samaa-ee.   html   pdf
upmaa jaat na kahee mayray parabh kee upmaa jaat na kahee.   html   pdf
ustat man meh kar nirankaar.   html   pdf
ustat nindaa do-oo bibarjit tajahu maan abhimaanaa.   html   pdf
ustat nindaa naanak jee mai habh vanjaa-ee chhorhi-aa habh kijh ti-aagee.   html   pdf
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar.   html   pdf