a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

paa-i-aa laal ratan man paa-i-aa.   html   pdf
paaNday aisaa barahm beechaar.   html   pdf
paanee pakhaa pees daas kai tab hohi nihaal.   html   pdf
paanee pakhaa peesa-o sant aagai gun govind jas gaa-ee.   html   pdf
paanee-aa bin meen talfai.   html   pdf
paap karaydarh sarpar muthay.   html   pdf
paapee hee-ai mai kaam basaa-ay.   html   pdf
paarbarahm ho-aa sahaa-ee kathaa keertan sukh-daa-ee.   html   pdf
paarbarahm nibaahee pooree.   html   pdf
paarbarahm parabh simree-ai pi-aaray darsan ka-o bal jaa-o.   html   pdf
paarbarahm parmaysar satgur aapay karnaihaaraa.   html   pdf
paarbarahm parmaysur su-aamee dookh nivaaran naaraa-inay.   html   pdf
paarbarahm pooran gurdayv.   html   pdf
paarbarahm pooran parmaysur man taa kee ot gaheejai ray.   html   pdf
paarh parhosan poochh lay naamaa kaa peh chhaan chhavaa-ee ho.   html   pdf
paatee torai maalini paatee paatee jee-o.   html   pdf
paath parhi-o ar bayd beechaari-o nival bhu-angam saaDhay.   html   pdf
paavat ralee-aa joban balee-aa.   html   pdf
padee-aa kavan kumat tum laagay.   html   pdf
pahilai pahrai nain salonrhee-ay rain anDhi-aaree raam.   html   pdf
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas.   html   pdf
pai paa-ay manaa-ee so-ay jee-o.   html   pdf
panch manaa-ay panch rusaa-ay.   html   pdf
pandit is man kaa karahu beechaar.   html   pdf
pandit jan maatay parhH puraan.   html   pdf
pandit saasat simrit parhi-aa.   html   pdf
panth nihaarai kaamnee lochan bharee lay usaasaa.   html   pdf
paraanee ayko naam Dhi-aavahu.   html   pdf
paraanee kaahay ka-o lobh laagay ratan janam kho-i-aa.   html   pdf
paraanee ki-aa mayraa ki-aa tayraa.   html   pdf
paraanee naaraa-in suDh layhi.   html   pdf
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.   html   pdf
paraatehkaal har naam uchaaree.   html   pdf
parabh ho-ay kirpaal ta ih man laa-ee.   html   pdf
parabh ihai manorath mayraa.   html   pdf
parabh janam maran nivaar.   html   pdf
parabh jee ko naam japat man chain.   html   pdf
parabh jee mil mayray paraan.   html   pdf
parabh jee mohi kavan anaath bichaaraa.   html   pdf
parabh jee too mayray paraan aDhaarai.   html   pdf
parabh jee too mayro sukh-daata.   html   pdf
parabh jee too mayro sukh-daata.   html   pdf
parabh jee-o khasmaanaa kar pi-aaray.   html   pdf
parabh jee-o too mayro saahib daataa.   html   pdf
parabh kee agam agaaDh kathaa.   html   pdf
parabh kee pareet sadaa sukh ho-ay.   html   pdf
parabh kee saran sagal bhai laathay dukh binsay sukh paa-i-aa.   html   pdf
parabh keejai kirpaa niDhaan ham har gun gaavhagay.   html   pdf
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.   html   pdf
parabh kirpaal kirpaa karai.   html   pdf
parabh ko bhagat bachhal birdaari-o.   html   pdf
parabh ko bhagat vachhal birdaari-o.   html   pdf
parabh mayray o-ay bairaagee ti-aagee.   html   pdf
parabh mayray pareetam paraan pi-aaray.   html   pdf
parabh mayro it ut sadaa sahaa-ee.   html   pdf
parabh milbay ka-o pareet man laagee.   html   pdf
parabh milbay kee chaah.   html   pdf
parabh naanak naanak naanak ma-ee.   html   pdf
parabh paa-i-aa sukh-daa-ee-aa mili-aa sukh bhaa-ay.   html   pdf
parabh saglay thaan vasaa-ay.   html   pdf
parabh si-o laag rahi-o mayraa cheet.   html   pdf
parabh tayray pag kee Dhoor.   html   pdf
parabh too thaakur sarab partipaalak mohi kaltar sahit sabh golaa.   html   pdf
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   html   pdf
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   html   pdf
parathmay garabh maataa kai vaasaa oohaa chhod Dharan meh aa-i-aa.   html   pdf
parathmay miti-aa tan kaa dookh.   html   pdf
paraym kay kaan lagay tan bheetar vaid ke jaanai kaaree jee-o.   html   pdf
paraym kee saar so-ee jaanai jis no nadar tumaaree jee-o.   html   pdf
paraym thag-uree jin ka-o paa-ee tin ras pee-a-o bhaaree.   html   pdf
pardays jhaag sa-uday ka-o aa-i-aa.   html   pdf
pareet lagee tis sach si-o marai na aavai jaa-ay.   html   pdf
pareet pareet guree-aa mohan laalnaa.   html   pdf
pareetam jaan layho man maahee.   html   pdf
pargat bha-ee saglay jug antar gur naanak kee vadi-aa-ee.   html   pdf
pargatay gupaal gobind laalan kavan rasnaa gun bhanaa.   html   pdf
pari-a kee pareet pi-aaree.   html   pdf
pari-a kee sobh suhaavanee neekee.   html   pdf
pari-a paraym sahj man anad Dhara-o ree.   html   pdf
parmaysar ditaa bannaa.   html   pdf
parmaysar ho-aa da-i-aal.   html   pdf
partachh ridai gur arjun kai har pooran barahm nivaas lee-a-o.   html   pdf
partipaal parabh kirpaal kavan gun ganee.   html   pdf
patit paavan parabh naam tumaaray.   html   pdf
patit paavan parabh tayro naa-o.   html   pdf
patit pavit bha-ay raam kahat hee.   html   pdf
patit pavitar lee-ay kar apunay sagal karat namaskaaro.   html   pdf
patit uDhaaran taaran bal bal balay bal jaa-ee-ai.   html   pdf
pa-unai paanee agnee kaa mayl.   html   pdf
pavnai meh pavan samaa-i-aa.   html   pdf
payvkarhai Dhan kharee i-aanee.   html   pdf
pi-aaray in biDh milan na jaa-ee mai kee-ay karam anaykaa.   html   pdf
pichhahu raatee sad-rhaa naam khasam kaa layhi.   html   pdf
pingul parbat paar paray khal chatur bakeetaa.   html   pdf
pir bhaavai paraym sakhaa-ee.   html   pdf
pir bin kharee nimaanee jee-o bin pir ki-o jeevaa mayree maa-ee.   html   pdf
pitaa mayro bado Dhanee agmaa.   html   pdf
poojaa keechai naam Dhi-aa-ee-ai bin naavai pooj na ho-ay.   html   pdf
poojaa varat tilak isnaanaa punn daan baho dain.   html   pdf
poojahu raam ayk hee dayvaa.   html   pdf
poor rahi-aa sarab thaa-ay hamaaraa khasam so-ay.   html   pdf
pooraa ni-aa-o karay kartaar.   html   pdf
pooraa satgur jay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.   html   pdf
pooraa thaat banaa-i-aa poorai vaykhhu ayk samaanaa.   html   pdf
pooray gur kaa sun updays.   html   pdf
pooray gur tay naam Dhi-aa-ee.   html   pdf
pooray gur tay vadi-aa-ee paa-ee.   html   pdf
pooree aasaa jee mansaa mayray raam.   html   pdf
pootaa maataa kee aasees.   html   pdf
purbee naavai varnaaN kee daat.   html   pdf
purh Dhartee purh paanee aasan chaar kunt cha-ubaaraa.   html   pdf