a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.   html   pdf
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.   html   pdf
saa sayvaa keetee safal hai jit satgur kaa man mannay.   html   pdf
saach naam mayraa man laagaa.   html   pdf
saach padaarath gurmukh lahhu.   html   pdf
saachaa Dhan gurmatee paa-ay.   html   pdf
saachaa saahu guroo sukh-daata har maylay bhukh gavaa-ay.   html   pdf
saachay satguroo daataaraa.   html   pdf
saachee pareet ham tum si-o joree.   html   pdf
saaDh kaa nindak kaisay tarai.   html   pdf
saaDho gobind kay gun gaava-o.   html   pdf
saaDho ih tan mithi-aa jaan-o.   html   pdf
saaDho man kaa maan ti-aaga-o.   html   pdf
saaDho rachnaa raam banaa-ee.   html   pdf
saaDhoo sang bha-i-aa man udam naam ratan jas gaa-ee.   html   pdf
saaDhoo sang sikhaa-i-o naam.   html   pdf
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o.   html   pdf
saaDhsang har har naam chitaaraa.   html   pdf
saaDhsangat kai baasbai kalmal sabh nasnaa.   html   pdf
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   html   pdf
saa-ee suhaagan jo parabh bhaa-ee.   html   pdf
saah vaapaaree du-aarai aa-ay.   html   pdf
saahib bhaavai sayvak sayvaa karai.   html   pdf
saahib kee sayvak rahai sarnaa-ee.   html   pdf
saahib nitaani-aa kaa taan.   html   pdf
saahib tay sayvak sayv saahib tay ki-aa ko kahai bahaanaa.   html   pdf
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.   html   pdf
saahurarhee vath sabh kichh saajhee payvkarhai Dhan vakhay.   html   pdf
saajan days vidaysee-arhay saanayhrhay daydee.   html   pdf
saajanrhaa mayraa saajanrhaa nikat khalo-i-arhaa mayraa saajanrhaa.   html   pdf
saajnaa sant aa-o mayrai.   html   pdf
saal garaam bip pooj manaavahu sukarit tulsee maalaa.   html   pdf
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.   html   pdf
saaNt paa-ee gur satgur pooray.   html   pdf
saar samaalai nit paratipaalai paraym sahit gal laavai.   html   pdf
saas garaas ko daato thaakur so ki-o manhu bisaari-o ray.   html   pdf
saas kee dukhee sasur kee pi-aaree jayth kay naam dara-o ray.   html   pdf
saas saas simrahu gobind.   html   pdf
saat gharhee jab beetee sunee.   html   pdf
saavan saras manaa ghan varseh rut aa-ay.   html   pdf
sabdou hee bhagat jaapday jinH kee banee sachee ho-ay.   html   pdf
sabh avgan mai gun nahee ko-ee.   html   pdf
sabh gobind hai sabh gobind hai gobind bin nahee ko-ee.   html   pdf
sabh jag fir mai daykhi-aa har iko daataa.   html   pdf
sabh jee-a tayray tooN varatdaa mayray har parabh tooN jaaneh jo jee-ay kamaa-ee-ai raam.   html   pdf
sabh jug tayray keetay ho-ay.   html   pdf
sabh kaa ayk Dhanee.   html   pdf
sabh kichh ghar meh baahar naahee.   html   pdf
sabh kichh jeevat ko bivhaar.   html   pdf
sabh mad maatay ko-oo na jaag.   html   pdf
sabh ras mithay mani-ai suni-ai saalonay.   html   pdf
sabh tay vad samrath gurdayv.   html   pdf
sabh tay vadaa satgur naanak jin kal raakhee mayree.   html   pdf
sabhai ghat raam bolai raamaa bolai.   html   pdf
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.   html   pdf
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.   html   pdf
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.   html   pdf
sabhhoo ko ras har ho.   html   pdf
sach ratay say tol lahu say virlay sansaar.   html   pdf
sachaa sa-udaa har naam hai sachaa vaapaaraa raam.   html   pdf
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.   html   pdf
sadaa sadaa japee-ai parabh naam.   html   pdf
sadaa sadaa man naam samHaal.   html   pdf
safal darsan tumraa parabh pareetam charan kamal aanoop.   html   pdf
safal janam mo ka-o gur keenaa.   html   pdf
safal sayvaa gopaal raa-ay.   html   pdf
sagal anand kee-aa parmaysar apnaa birad samHaari-a.   html   pdf
sagal banaspat meh baisantar sagal dooDh meh ghee-aa.   html   pdf
sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee.   html   pdf
sagal bi-aaDh mitee tarihu gun kee daas kay ho-ay pooran kaam.   html   pdf
sagal biDhee jur aahar kari-aa taji-o sagal andaysaa.   html   pdf
sagal ichhaa jap punnee-aa.   html   pdf
sagal manorath paa-ee-ah meetaa.   html   pdf
sagal pavit gun gaa-ay gupaal.   html   pdf
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.   html   pdf
sagal sarisat kay panch sikdaar.   html   pdf
sagal si-aanap chhaad.   html   pdf
sagal sookh jap aikai naam.   html   pdf
saglay chhod beechaar manaa.   html   pdf
sahj kathaa kay amrit kuntaa.   html   pdf
sahj kathaa parabh kee at meethee.   html   pdf
sahj kee akath kathaa hai niraaree.   html   pdf
sahj samaa-i-o dayv.   html   pdf
sahj subhaa-ay aapan aa-ay.   html   pdf
saho mayraa ayk doojaa nahee ko-ee.   html   pdf
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.   html   pdf
sajan mayray rangulay jaa-ay sutay jaaraan.   html   pdf
sakhee aa-o sakhee vas aa-o sakhee asee pir kaa mangal gaavah.   html   pdf
sakhee sahaylee garab gahaylee.   html   pdf
sakhee sahayree mayrai garsat anand.   html   pdf
salok mehlaa 9 (shaloks of Guru Teg Bahaadar)   html   pdf
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   html   pdf
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.   html   pdf
sanch har Dhan pooj satgur chhod sagal vikaar.   html   pdf
sanchan ka-o har ayko naam.   html   pdf
sandaa markaa jaa-ay pukaaray.   html   pdf
sangay sohantee kant su-aamee dinas rainee raavee-ai.   html   pdf
sangee jogee naar laptaanee.   html   pdf
sansaar samunday taar gobinday.   html   pdf
sant janaa kaa chhohraa tis charnee laag.   html   pdf
sant janaa mil bolhu raam.   html   pdf
sant janaa mil har jas gaa-i-o.   html   pdf
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.   html   pdf
sant kee nindaa jonee bhavnaa.   html   pdf
sant mandal meh har man vasai.   html   pdf
sant mandal tahaa kaa naa-o.   html   pdf
sant parsaad japai har naa-o.   html   pdf
sant rahat sunhu mayray bhaa-ee.   html   pdf
santaa kay kaaraj aap khalo-i-aa har kamm karaavan aa-i-aa raam.   html   pdf
santaa kee ho-ay daasree ayhu achaaraa sikh ree.   html   pdf
santaa kee rayn saaDh jan sangat har keerat tar taaree.   html   pdf
santaa maan-o dootaa daana-o ih kutvaaree mayree.   html   pdf
santahu ghat ghat rahi-aa samaahi-o.   html   pdf
santahu ihaa bataavhu kaaree.   html   pdf
santahu raam naam nistaree-ai.   html   pdf
santahu raamdaas sarovar neekaa.   html   pdf
santahu saagar paar utree-ai.   html   pdf
santan avar na kaahoo jaanee.   html   pdf
santan bin avar na daataa bee-aa.   html   pdf
santan kai balihaarai jaa-o.   html   pdf
santan kai sunee-at parabh kee baat.   html   pdf
santan peh aap uDhaaran aa-i-o.   html   pdf
santeh charan morlo maathaa.   html   pdf
santeh Dhoor lay mukh malee.   html   pdf
sar santokh taas gur ho-ay.   html   pdf
sarab kaaraj siDh bha-ay gaa-ay gun gupaal.   html   pdf
sarab sukhaa banay tayrai olHai.   html   pdf
sarab sukhaa gur charnaa.   html   pdf
sarab sukhaa kaa daataa satgur taa kee sarnee paa-ee-ai.   html   pdf
sarab sukhaa mai bhaali-aa har jayvad na ko-ee.   html   pdf
saree raam naamaa uchar manaa.   html   pdf
sarmai dee-aa mundraa kannee paa-ay jogee khinthaa kar too da-i-aa.   html   pdf
sarnee aa-i-o naath niDhaan.   html   pdf
sarpanee tay oopar nahee balee-aa.   html   pdf
sarvanee keertan sun-o din raatee hirdai har har bhaanee.   html   pdf
sarvanee sun-o har har haray thaakur jas gaava-o.   html   pdf
sasoo tay pir keenee vaakh.   html   pdf
satgur aa-i-o saran tuhaaree.   html   pdf
satgur apnaa sad sadaa samHaaray.   html   pdf
satgur apunay ka-o kurbaanee.   html   pdf
satgur apunay sunee ardaas   html   pdf
satgur bachan tumHaaray.   html   pdf
satgur da-i-aa karahu har maylhu mayray pareetam paraan har raa-i-aa   html   pdf
satgur darsan agan nivaaree.   html   pdf
satgur kar deenay asthir ghar baar.   html   pdf
satgur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa.   html   pdf
satgur kee sayvaa safal hai jay ko karay chit laa-ay.   html   pdf
satgur mayraa baymuhtaaj.   html   pdf
satgur mili-ai ultee bha-ee bhaa-ee jeevat marai taa boojh paa-ay.   html   pdf
satgur mo ka-o keeno daan.   html   pdf
satgur moorat ka-o bal jaa-o.   html   pdf
satgur paas banantee-aa milai naam aaDhaaraa.   html   pdf
satgur parchai har naam samaanaa.   html   pdf
satgur poorai keenee daat.   html   pdf
satgur poorai naam dee-aa.   html   pdf
satgur saachai dee-aa bhayj.   html   pdf
satgur sabad ujaaro deepaa   html   pdf
satgur sayv sarab fal paa-ay.   html   pdf
satgur sayvaa safal hai banee.   html   pdf
satgur sikh kee karai partipaal.   html   pdf
satgur tay har paa-ee-ai bhaa-ee.   html   pdf
satsang paykhi-o man maa-ayN   html   pdf
satsangat milee-ai har saaDhoo mil sangat har gun gaa-ay.   html   pdf
satsangat saa-ee har tayree jit har keerat har sunnay.   html   pdf
savaamee saran pari-o darbaaray.   html   pdf
say gursikh Dhan Dhan hai jinee gur updays suni-aa har kannee.   html   pdf
say sanjog karahu mayray pi-aaray.   html   pdf
say santan har kay mayray meet.   html   pdf
say-ee sundar sohnay.   html   pdf
sayj ayk ayko parabh thaakur.   html   pdf
sayvaa thoree maagan bahutaa.   html   pdf
sayvak jan banay thaakur liv laagay.   html   pdf
sayvak kai bharpoor jug jug vaahguroo tayraa sabh sadkaa.   html   pdf
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.   html   pdf
sayvak kee ardaas pi-aaray.   html   pdf
sayvak kee orhak nibhee pareet.   html   pdf
sayvak laa-i-o apunee sayv.   html   pdf
sayvak sikh poojan sabh aavahi sabh gaavahi har har ootam baanee.   html   pdf
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.   html   pdf
si-aam sundar taj need ki-o aa-ee.   html   pdf
si-aanap kaahoo kaam na aat   html   pdf
sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee.   html   pdf
simar Dhi-aa-ay gaa-ay gun gobind din rain saajh savayrai.   html   pdf
simar manaa raam naam chitaaray.   html   pdf
simar simar parabh aapnaa naathaa dukh thaa-o.   html   pdf
simar simar pooran parabhoo kaaraj bha-ay raas.   html   pdf
simra-o simar simar sukh paava-o saas saas samaalay.   html   pdf
simrat naam bharam bha-o bhaagai.   html   pdf
simrat naam kilbikh sabh naasay.   html   pdf
simrat su-aamee kilvikh naasay.   html   pdf
simrit bayd puraan pukaaran pothee-aa.   html   pdf
sincheh darab deh dukh log.   html   pdf
so asthaan bataavhu meetaa.   html   pdf
so Dhan vakhar naam ridai hamaarai.   html   pdf
so har anDhulay kee laakree.   html   pdf
so kaho tal gur sayvee-ai ahinis sahj subhaa-ay.   html   pdf
so kichh kar jit mail na laagai.   html   pdf
so mun je man kee dubiDhaa maaray.   html   pdf
so nirmal nirmal har gun gaavai.   html   pdf
so parabh nayrai hoo tay nayrai.   html   pdf
so sukh mo ka-o sant bataavhu.   html   pdf
so-ay rahay maa-i-aa mad maatay.   html   pdf
so-ay rahee parabh khabar na jaanee.   html   pdf
soDhat soDhat soDh tat beechaari-aa.   html   pdf
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.   html   pdf
so-ee karaa-ay jo tuDh bhaavai.   html   pdf
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.   html   pdf
sohaaganee sadaa mukh ujlaa gur kai sahj subhaa-ay.   html   pdf
sookay haray kee-ay khin maahay.   html   pdf
sookh mahal jaa kay ooch du-aaray.   html   pdf
sookh sahj aanad ghanaa har keertan gaa-o.   html   pdf
sookh sahj aanand lahhu.   html   pdf
sooraj kiran milay jal kaa jal hoo-aa raam.   html   pdf
sorath taam suhaavanee jaa har naam dhandholay.   html   pdf
su-inay kaa cha-ukaa kanchan ku-aar.   html   pdf
sukh maaNgat dukh aagai aavai.   html   pdf
sukh naahee bahutai Dhan khaatay.   html   pdf
sukh naahee ray har bhagat binaa.   html   pdf
sukh niDhaan pareetam parabh mayray.   html   pdf
sukh saagar gobind simran bhagat gaavahi gun tayray raam.   html   pdf
sukhee-ay ka-o paykhai sabh sukhee-aa rogee kai bhaanai sabh rogee.   html   pdf
sultaan poochhai sun bay naamaa.   html   pdf
sun baavray mat jaaneh parabh mai paa-i-aa.   html   pdf
sun baavray too kaa-ay daykh bhulaanaa.   html   pdf
sun baynantee su-aamee apunay naanak ih sukh maagai.   html   pdf
sun bayntee parabh deen da-i-aalaa.   html   pdf
sun kar bachan tumHaaray satgur man tan mayraa thaar thee-o.   html   pdf
sun man tan tujh sukh dikhlaava-o.   html   pdf
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.   html   pdf
sun naah parabhoo jee-o aykalrhee ban maahay.   html   pdf
sun sajan pareetam mayri-aa mai satgur dayh dikhaal.   html   pdf
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.   html   pdf
sun sakhee-ay parabh milan neesaanee.   html   pdf
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.   html   pdf
sun sun naam tumaaraa pareetam parabh paykhan kaa chaa-o.   html   pdf
sun sun saajan man mit pi-aaray jee-o.   html   pdf
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.   html   pdf
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.   html   pdf
sun yaar hamaaray sajan ik kara-o banantee-aa.   html   pdf
sunee-ai baajai baaj suhaavee.   html   pdf
sunhu banantee-aa su-aamee mayray raam.   html   pdf
sunhu binantee thaakur mayray jee-a jant tayray Dhaaray.   html   pdf
sunhu lokaa mai paraym ras paa-i-aa.   html   pdf
sunibo sakhee kant hamaaro kee-alo khasmaanaa.   html   pdf
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   html   pdf
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   html   pdf
surah kee jaisee tayree chaal.   html   pdf
surat simrit du-ay kannee munda parmit baahar khinthaa.   html   pdf
sut apraaDh karat hai jaytay.   html   pdf